Home » Bedrijven

Bedrijven

Elke werkgever heeft medewerkers waarvan hij weet dat ze op het punt staan om uit te vallen. Ze komen nog amper op tijd, leveren veel minder werk af dan vroeger, zijn moe, melden zich vaak een dagje ziek. Deze medewerkers zijn duur voor uw bedrijf, er komt achterstand in het werk. Misschien heeft u er al een gesprekje aan gewaagd. Geprobeerd te achterhalen wat er aan de hand is, zelf al misschien een keer naar de arbodienst gestuurd uit voorzorg. En toch ziet u de medewerker slechter functioneren. Als het werkgerelateerd is, kunt u proberen de situatie te veranderen. Maar als het komt door de financiële situatie van uw medewerker, staat u vaak met de handen in het haar. Soms is er al eens loonbeslag gelegd en is de medewerker daarom bij uw afdeling salarisadministratie in beeld. U kunt uw medewerker adviseren om hulp te zoeken, meer lag niet in uw macht.

Tot nu!
 

Ziekteverzuim voorkomen

U heeft nu de mogelijkheid om een coach in te schakelen die in opdracht van u met medewerkers aan de slag gaat om de financiële situatie in kaart te brengen en weer gezond te maken.
Daardoor neemt de stress af, en knapt uw medewerker op. 
Afspraken over werkhervatting blijken dan beter vol te houden. 
Juist omdat u als werkgever hulp biedt bij schulden weet de medewerker dat u op de hoogte bent, en zal men eerder een beroep doen op hulp.
 
Samen de problemen aanpakken waar ze liggen, maar daardoor wel de medewerker terug krijgen op de werkvloer, naar behoren functionerend zonder het risico dat de medewerker weer uitvalt.
Gemiddeld zijn 5 sessies nodig om medewerkers weer op het goede spoor te krijgen, en na een paar maanden nog 1 of 2 in het natraject.
Ook is het mogelijk om via mail een coachingtraject op te zetten met uw medewerker, afhankelijk van de plaats en functie van uw medewerker. 
Indien gewenst is het ook mogelijk om een zieke medewerker aan te melden voor het coachingstraject, en zo de duur van het ziekteverzuim aanmerkelijk te verkorten. 
Ieder coachingstraject eindigt met een driegesprek met de medewerker en de verantwoordelijke leidinggevende van uw bedrijf.
 
 
Wilt u als werkgever minder geld uitgeven aan ziekteverzuim door stress door schulden?
Neem dan snel contact op.
Samen lukt het!