Home » Blog

Blog

Inclusieve samenleving

 

Misschien voor de helderheid even uitleggen wat ik versta onder een inclusieve samenleving . Want daar lopen de meningen nogal over uiteen. 

In een inclusieve samenleving is er plaats voor iedereen. Of je nou blank bent of een kleurtje hebt, ongeacht welk geloof, inclusief welke geaardheid dan ook, met of zonder een anders werkend lijf, of je nou rijk bent of arm. Kortom, iedereen hoort erbij en hoort een plek te hebben in onze samenleving zonder dat men zichzelf extra hoeft te bewijzen . Dat laatste is niet vanzelfsprekend weet ik uit ervaring. Je moet praten als brugman als je een aanpassing nodig hebt, discriminatie ligt op de loer als je niet voldoet aan het gewone beeld. Heb je een voorziening nodig moet je op zijn minst pakken formulieren invullen. We gaan uit van de zelfredzaamheid van de mens, maar vergeten dat iemand hulp kwam vragen juist omdat hij dat ene stukje niet kan. Weggestuurd worden met een berg papieren en de opdracht pas terug te komen als alle bijlagen ook zijn toegevoegd is aan de orde van de dag. Dat het dan lang duurt voordat iemand zich weer meldt wordt vaak als niet willen beschouwd in plaats van niet kunnen . 

Mensen worden beoordeeld om dat wat de ander denkt te zien, ongeacht of dat getoetst is aan de werkelijkheid . 

En eerlijk is eerlijk, iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn eigen achtergrond en referentiekader, ik ook. Maar het is de kunst om je eigen referentiekader los te laten, naast de ander te gaan staan met met zijn ogen te kijken naar het probleem. Zonder waardeoordeel maar objectief vanuit zijn gedachtegang . Dan merk je het opboksen tegen vooroordelen op of de schaamte omdat de financiën een rommeltje zijn. Dan weet je ook welke drempel je moet slechten om ingang te hebben bij de ander en samen de problemen aan te pakken. 

Inclusief is ook ongeacht je mening over de ander en zijn kijk op de wereld. Mensen worden strijdlustig, gaan meteen in de aanval, als ze geleerd hebben dat ze voor ieder stukje moeten vechten . Als je daar doorheen bent zie je de mens achter de schreeuwerd en de reden voor het standvastig vasthouden aan dat wat men vraagt. Het lijkt soms of mensen met minder geen genoegen nemen, maar als je altijd moet vechten ga je soms wat over de top omdat je weet dat je wisselgeld nodig hebt om te krijgen waar je recht op hebt. Waarbij ik niet wil promoten dat we iedereen moeten geloven op hun blauwe ogen, maar ook zeker niet vanuit wantrouwen. We zijn een maatschappij geworden waarin iedereen bij voorbaat fraudeert in plaats van vraagt wat nodig is. De weerstand die dat oproept maakt vaak een eerste gesprek al beladen. 

Handelen vanuit vertrouwen, open naar elkaar uitspreken wat je ziet en toetsen of dat klopt maakt een gesprek honderd keer meer waard. Ook als iemand uiteindelijk niet krijgt wat hij in eerste instantie vraagt. Juist omdat je zonder oordeel kan uitleggen waarom dat is. 

Present zijn, naast de ander gaan staan, met een open blik.

Want iedereen hoort erbij en moet kunnen meedoen in mijn inclusieve samenleving