Home » schuldhulpverlening

schuldhulpverlening

 

Als u schulden hebt, bent u al een poos het overzicht kwijt.

Samen lukt het helpt u om de schulden op een rij te zetten en bespreekt met u welke acties ondernomen moeten worden om weer balans te krijgen in de in- en uitgaven.

We kijken of betalingsregelingen tot de mogelijkheden behoren, of er ruimte genoeg is in het budget en of u alle toeslagen en kwijtschelding heeft benut.

Duidelijkheid, afspraken maken met schuldeisers, maakt dat er een groot gedeelte van de stress kan verdwijnen.

U krijgt weer controle over uw leven, weet waar u naartoe werkt.

Als daar de rust in zit, bespreken we wat de reden is van de schulden en wat er nodig is om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Als de schulden zo hoog zijn dat er geen betalingsregelingen meer kunnen worden afgesproken, verwijs ik u door naar de schuldhulpverlening van uw Gemeente. 

U krijgt dan de map met het overzicht van uw administratie en de schulden mee, zodat u dat niet opnieuw hoeft uit te zoeken.

Het schuldtraject kan dan sneller in gang gezet worden, omdat u al hoger staat op de stabilisatieladder. 

 

Vul het contactformulier in of meld je aan via onze facebookpagina   klik hier